Om End Ecocide Sweden

Om oss

Vi är en politiskt obunden ideell förening som sedan 2016 har arbetat för att storskalig miljöförstöring, ekocid, ska bli ett internationellt brott inom ramen för Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag.

Vi är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth och vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

Styrelse för End Ecocide Sweden

Pia Björstrand Ordförande
Annika Laurén, Kassör
Michael Wernstedt
Isac Stoddard
Niak Sian Koh
Jessika Rabne
Agneta Sandström

Kontakta oss

E-post: info@endecocide.se
Medlemskontakter: medlemsinfo@endecocide.se

Följ oss

Facebook: End Ecocide Sweden
Instagram: End Ecocide Sweden 
Twitter: @EndEcocideSWE

En politiskt obunden ideell förening sedan 2016.

Engagera dig

Engagera dig aktivt för att ekocidlagstiftning ska bli verklighet!

Mer om föreningen

För att storskalig miljöförstöring ska bli ett internationellt brott behöver vi arbeta vi på många olika håll. Vi tror också på att det är viktigt att varje individ bidrar på sitt unika sätt. Därför är föreningen uppbyggd med en styrelse som upprätthåller föreningens former och struktur.

Arbetsgrupper riktar sitt engagemang mot specifika grupper och ändamål såsom näringsliv, politiker, sociala media, events med mera. Vi har en medlemsgrupp som ansvarar för medlemsregistrering och administration. Den slussar in nya medlemmar, anordnar intern- och externutbildningar och hanterar IT-plattformar.

Sist men inte minst tycker vi att det är viktigt att alla som arbetar med denna livsviktiga fråga själva mår bra. Därför har vi tagit fram en värdegrund (klicka för att öppna som pdf) som vi jobbar efter och vi siktar på att fira delmål och framsteg.

Engagera dig efter vad du är bra på