Om End Ecocide Sweden

Vi är en politiskt obunden ideell förening som sedan 2016 har arbetat för att storskalig miljöförstöring, ekocid, ska bli ett internationellt brott inom ramen för Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag. 

Vi är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth och vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

Styrelse för End Ecocide Sweden

  • Michael Wernstedt, ordförande
  • Annika Laurén, kassör
  • Tova Lindqvist
  • Martin Lindström
  • Katarina Stensen
  • Isak Stoddard

Kontakta oss:

Följ oss:

Medlemsgruppen

Medlemsgruppen är en av arbetsgrupperna i End Ecocide Sverige och ansvarar för medlemsregistrering och administration. Vi slussar in nya medlemmar, anordnar intern och externutbildningar och hanterar IT-plattformar.

Bli medlem, swisha en slant eller bli månadsgivare, ditt stöd är avgörande för att vi ska kunna arbeta vidare!

Stöd vårt arbete