6 korta fakta när du vill prata ekocidbrott

De flesta vet inte att storskalig miljöförstöring skulle kunna bli ett internationellt brott. Det viktigaste du kan göra är därför att prata med alla du känner om ekocid och möjligheten till en ekocidlag – på jobbet och runt middagsbordet.

Sprid kunskap och skänk hopp! 

 

1

”Ekosystemen på jorden förstörs i hög takt. Idag sker utrotningen av arter mer än 1000 gånger snabbare än på naturlig väg. Vi har ingen tid att förlora - vi måste ha tydliga globala regler som skyddar naturen.”

2

”Visste du att det inte finns någon internationell lag som hindrar företag och regeringar från att förstöra ekosystem? Det innebär att de med makt att fatta beslut som påverkar oss alla inte behöver ta ansvar för konsekvenserna.”

3

”Internationella storföretag har världen som arbetsplats. De kan flytta miljöförstörande verksamheter till länder med svag lagstiftning.”

4

”En lag mot ekocid innebär att storskalig miljöförstöring blir ett brott enligt Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, i likhet med folkmord och brott mot mänskligheten.”

5

”Ekocid som internationellt brott gör det olagligt att ha en affärsmodell som medför storskalig miljöförstöring. Det kommer att jämna ut spelreglerna globalt och tvinga företag att ställa om från grunden.”

6

”Världens länder kan rösta igenom förslaget om ekocid som brott i december 2022. För att det ska ske måste regeringarna i de flesta av Romstadgans parter ställa sig bakom förslaget. Det är dags att höja rösten för ekocidlag nu!”