Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /storage/content/03/102503/endecocide.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 5401 Agera | End Ecocide

AGERA

Vad kan just jag göra?

En av de allra viktigaste uppgifterna för dig som vill verka för ekocidlagstiftning är att berätta för dem du känner att denna möjlighet finns.

De flesta människor vet att vår gemensamma framfart är skadlig för naturen. Men många vet inte att storskalig miljöförstöring är laglig.

En lag som sätter ett tydligt ramverk – på internationell nivå – skulle ändra hela spelplanen till förmån för en värld med människa och natur i harmoni.

GE En känsla av hopp

Att kasta en blick i senaste nytt på nätet eller lyssna på nyhetsrapporteringen kan ibland göra att läget känns hopplöst.

Vår erfarenhet av att prata om ekocidlagstiftning är att detta ger en känsla av hopp. Att bidra till detta är kanske det allra viktigaste du kan göra för någon annan människa just nu i dessa dagar.

Dina initiativ till att föra diskussioner om ekocidlagstiftning, oavsett storlek på sammanhanget, är oerhört viktiga för att åstadkomma förändring.

Ge en gåva

Swisha valfri summa till End Ecocide Sweden: Läs mer…

Bli medlem

Information om olika sorters medlemskap i End Ecocide Sweden: Läs mer…

Vill du DELTA I EN ARBETSGRUPP?

Ett sätt att vara med och bidra aktivt är att delta någon av våra arbetsgrupper. Eller du kanske vill starta en ny arbetsgrupp! Läs mer…

tipsa vänner och bekanta

Skicka gärna till dina vänner och bekanta den här fina bilden av Tor L Tuorda. Tack!
(Mac: ctrl-klicka och välj ”Spara bild som…”, Windows: högerklicka)

Några vanliga frågor och svar

att spinna vidare på:

– Vad är ekocidlagstiftning?

Ekocidlagstiftning är en internationell lag som förbjuder storskalig miljöförstöring.

– Varför behövs ekocidlagstiftning?

Ekocidlagstiftning behövs därför att storskalig miljöförstöring är laglig.

– Varför är det viktigt att en sådan lag genomförs på internationell nivå?

I en global ekonomi är det viktigt med lika förutsättningar för alla världens länder och aktörer.

– Varför är det viktigt att det blir straffbart att förstöra ekosystemen?

Det finns många olika konventioner och traktater som rör biologisk mångfald, utsläppsgränser mm. Erfarenheten har dock visat att icke-bindande överenskommelser inte har någon påvisbar effekt med att komma tillrätta med ökande artutrotning, livsfarliga utsläpp osv.

Med kännbara straff för beslutsfattare följer ökad riskmedvetenhet, vilket skapar helt nya möjligheter för naturen att återhämta sig efter hundratals år av ständigt ökande exploatering.