Ett globalt medborgarråd, Global Citizens Assembly, har bildats med syfte att samla människor över hela världen för att svara på frågan: Hur kan mänskligheten adressera klimatkrisen och den ekologiska krisen på ett rättvist och effektivt sätt?

Under FN:s klimatmöte COP26 kom rådet med en deklaration som bland annat konstaterade att ekocid behöver bli ett brott:

”(5iii) Ekocid måste kodifieras som ett brott i internationell och nationell lagstiftning, tillämplig på regeringar och företag. Det måste beslutsamt implementeras jämte existerande miljölagstiftning.”

Rådet har två delar: den som nu lämnat in en deklaration är Core Assembly med 100 deltagare, valda genom lottning, som representerar mänsklighetens mångfald. Det finns även ett material för Community Assemblies som vem som helst kan arrangera i sitt lokalsamhälle, skola, arbetsplats eller trossamfund för att gemensamt diskutera mänsklighetens utmaningar och lämna in synpunkter och idéer till den huvudrapport som kommer i mars 2022.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres säger om medborgarrådet:

”The Global Citizens’ Assembly för COP26 är ett konkret sätt att visa hur vi kan accelerera handling genom solidaritet och makt som utgår från folket.”

Projektet involverar organisationer i över 50 länder och visionen är ett permanent globalt medborgarråd med över 10 miljoner deltagare till 2030.

Läs mer