End Ecocide Sweden har sedan 2020 arbetat tillsammans med Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling med Faith for Ecocide Law: en internationell, interreligiös koalition för ekocidlagstiftning. Initiativet lanseras den 16 september i en onlinekonferens: Interfaith Call for Ecocide Law. Vi tar gärna emot hjälp för att sprida och bjuda in till denna!

Faith for Ecocide Law samlar röster från världens trossamfund för att visa på stöd för ekocidlagstiftning inför FN:s toppmöten för biologisk mångfald (COP 15, Kunming, oktober) klimat (COP 26, Glasgow, november) och särskilt Stockholm+50 i juni 2022, som har som tematiskt fokus att förändra vårt förhållande till naturen.

Webinariet där vi smyglanserar initiativet:

– den ekologiska krisen är en existentiell kris, säger Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden. Allt fler talar om behovet av en transformation av samhället, och ekocidlagstiftning är ett nödvändigt steg för att stödja en sådan transformation. Vi behöver definiera om den mänskliga relationen med den levande världen. Andliga ledare har stor potential att bidra till detta, och de samlar också en stor del av mänskligheten.

– För mig skulle det vara en stor hjälp att kunna hänvisa till en ekocid-lag i olika sammanhang, säger den katolske biskopen Anders Arborelius. Alla länder och företag skulle vara tvungna att respektera den. Och lagen skulle även vara något som hela världen enats kring.

Läs intervjun med biskop Anders Arborelius: En lag mot ekocid skulle vara en stor lättnad

Vill du veta mer om Faith for Ecocide Law? Hör av dig till faith@endecocide.se!