International Corporate Governance Network (ICGN), vars medlemmar inkluderar världens största offentliga pensionsfonder och kapitalförvaltningsföretag, rekommenderar regeringar att kriminalisera ekocid inför FN:s klimatkonferens COP26.

Nätverket verkar för global företagsstyrning och för att underlätta internationell dialog om ansvarsfullt företagande. Det leds av investerare ansvariga för tillgångar på över 59 biljoner USD, vilket är mer än hälften av världens totala kapital under förvaltning.  Inför COP26 har ICGN gjort ett ”Statement of Shared Climate Change Responsibilities” med rekommendationer för aktörer som investerare, företag, revisorer och regeringar.

Yttrandet citerar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres som presenterade den senaste IPCC-rapporten som Code Red för mänskligheten: ”alarmklockorna är öronbedövande”.  ”Klimatkrisen är oupplösligt kopplad till krisen för biologisk mångfald”, skriver ICGN med hänvisning till den rapport som IPCC och IPBES tillsammans presenterade i somras.

ICGN rekommenderar regeringar att: ”Beordra regleringar och samarbeta internationellt för att kriminalisera ekocid. Säkerställa sanktioner, verkställighet och resurser för att skydda den biologiska mångfalden, främja bevarande och utöka skyddade områden efter vetenskaplig styrning. Skydda mänskliga rättigheter och införliva perspektiv från missgynnade grupper och regioner som påverkas negativt av åtgärder för biologisk mångfald och omställningsplaner.”

– Det är fantastiskt att ICGN, som representerar mer än hälften av världens samlade kapital under förvaltning, förstår att det behövs gränser för vad man kan och bör investera i. Ekocid inom Romstadgan skulle innebära ett skyddsräcke för ekosystemen på internationell nivå, något som saknas idag, säger My Schüldt från End Ecocide Swedens näringslivsgrupp. Hon fortsätter: ICGNs ställningstagande är ett mycket viktigt steg för att styra om investeringsflöden till sådant som också är bra för människor och planet.

Läs hela uttalandet från ICGN