Belgien tar ställning för ekocidlagstiftning

Det har tagit tid för Belgien att bilda regering efter valet för över ett år sedan. Nu har regeringskoalitionen enats om en politik som bland annat innehåller konkreta skrivningar om att inkludera ekocid som brott i såväl nationell som internationell lagstiftning.

”Experter kommer att anlitas för att ge råd om hur ekocid kan inkluderas i brottsbalken” lovar regeringen. På den internationella nivån avser regeringen att ”ta diplomatiska initiativ för att hejda ekocid som brott, det vill säga avsiktlig förstörelse av ekosystem”.

Dessa löften följer på parlamentsledamot Samuel Cogolatis (Ecolo-Groen) förslag från i somras, att Belgien ska stödja Vanuatu och Maldiverna som lyft frågan om att lägga till ekocid som internationellt brott i ICC.

– Vi måste skydda naturen och framtida generationer mycket starkare och mer tvingande. Utan vatten, utan skogar, utan ren luft kan vi inte överleva. Jorden är vårt gemensamma hem. Det är dags för lagen att skyndsamt komma till undsättning, säger Samuel Cogolati.

– Vi hoppas förstås att Sverige sällar sig till de stater som föreslår ekocid som internationellt brott, säger Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden. I veckan släpptes Leaders Pledge for Nature där Stefan Löfvén tillsammans med statschefer för över 70 länder lovar att göra allt för att klara den biologiska mångfalden. För att uppnå de mycket ambitiösa målsättningarna där krävs tydliga sanktioner, och vi tror att ekocid som internationellt brott är det snabbaste och mest effektiva sättet.

Vad är då ekocid? Jojo Mehta som leder Stop Ecocide Internationals arbete förklarar:

– Vi definierar ekocid som storskalig skada och förstörelse på ekosystem som utförs med kännedom om risker för naturen. Vi sätter just nu samman en expertpanel av juridisk och ekologisk expertis med uppdrag att göra ett utkast på juridisk definition av ekocid som brott, som skulle kunna användas av de stater som överväger att föreslå ett tillägg till Internationella brottmålsdomstolen.

Belgiens ställningstagande kommer efter en rad uttalanden till förmån för ekocid som internationellt brott. I juli sa Frankrikes president Macron att ”jag delar er ambition, att säkerställa att denna term, ekocid, är förankrad i internationell rätt, så att ledare är ansvariga inför Internationella brottmålsdomstolen.”
Påven Franciskus uttalade i december sitt stöd. Enligt en undersökning utförd 2018 på uppdrag av Greenpeace International instämmer 79 procent av de tillfrågade i påståendet ”Brott mot naturen borde vara åtalbara likt brott mot mänskligheten”. Undersökningen omfattar nästan 24 000 personer från 21 länder över hela världen. I Sverige har LO och Palmecentret nyligen uttalat sitt stöd för frågan i en debattartikel.

Dela mig