Biskop Arborelius: ”En lag mot ekocid skulle vara en stor lättnad”

Precis som påve Franciskus ser biskop Anders Arborelius positivt på en lagstiftning mot storskalig miljöförstöring, ekocid. ”Människan har en skyldighet att vårda och bevara naturen”, säger han.

Inom katolska kyrkan diskuteras och studeras olika perspektiv kring en internationell lagstiftning mot ekocid. Det berättar Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift sedan 1998.

– Det är viktigt med lagstiftning. Och vi kan se att en sådan lag behöver vara världsvid, heltäckande, kunna implementeras, samt ha påföljder. Påven har tagit upp ekocid-lagstiftning flera gånger och han betonar vår skyldighet att bevara naturen.

För Anders Arborelius är det självklart att engagera sig i miljörelaterade frågor. Intresset väcktes när han gick i kloster i Skåne 1971.

– Jag jobbade i klosterträdgården och under de 27 år som jag var där blev jag mer och mer medveten om det vackra i naturen, Guds skapelse, men också om hur sårbart allt är, hur lätt det kan förstöras. Så, det är viktigt för mig att bevara, säger han.   

Hur kom du i kontakt med idén om en lagstiftning mot ekocid?

– Det var under mina samtal med urfolk i olika länder som jag fick upp ögonen för detta. Det är människor som lever nära naturen och deras existens och sätt att leva är hotat. Starkare lagar är ett överlevnadsvillkor för dem. 

Hur skulle ditt arbete påverkas och kanske förändras om ekocid var ett internationellt brott?

– För mig skulle det vara en stor hjälp att kunna hänvisa till en ekocid-lag i olika sammanhang. Alla länder och företag skulle vara tvungna att respektera den. Och lagen skulle även vara något som hela världen enats kring. 

Vad en ekocid-lag skulle betyda för en katolik, generellt sett, tror han skulle variera beroende på hur och var man bor. Anders Arborelius tror att en ekocid-lag skulle innebära att många människor måste göra avkall på en rad bekvämligheter.

– Lever man nära naturen så har man en förståelse, lever man i en storstad så kan detta vara svårare att ta till sig för man kan komma att behöva se över sin egen livsföring. Många lever större delen av sina liv framför skärmar, och vi behöver utvinna metaller för att framställa dessa. Kan vi avstå från att göra det? Kan vi avstå från bekvämligheter och rikedomar? Här behöver vi följa Jesus mot ett enklare sätt att leva. 

Vad ser du för hinder och utmaningar för en ekocidlagstiftning? 

– Ekocid är ännu ett begrepp som inte alla har hört talas om, och det kommer ta tid innan det slår igenom. En utmaning är att man måste få med sig alla: regeringar, länder, de multinationella företagen som är inriktade på vinst och egen framgång. Och det kommer uppstå intressekonflikter, som konflikten i Sverige idag mellan samer och gruvbolag. 

Anders Arborelius poängterar att lagen måste vara världsvid, annars kommer det även fortsättningsvis begås miljörelaterade brott i de mest utsatta och fattiga länderna och platserna, som i Demokratiska Republiken Kongo och Amazonas, där det inte finns något skydd för naturen.

Samtidigt tror han att dessa utmaningar kan överbyggas genom idogt arbete med att sprida information som skapar både förståelse och engagemang.

– Vi behöver vara påhittiga och hitta olika ingångsvägar för att nå olika grupper. Alla måste med på tåget. Såväl de med religiös som sekulär livssyn. Alla goda krafter måste samverka och ta ett gemensamt ansvar för vår jord, natur, och klimat. Så det gäller att hitta allianser. De flesta är nog ändå angelägna om att vi inte ska bryta ner vår jord, det är i alla fall min förhoppning.

Alla goda krafter måste samverka och ta ett gemensamt ansvar för vår jord, natur, och klimat.

Vad ser du för tendenser som talar för att en ekocidlagstiftning blir verklighet?

– Jag tror att det finns en ganska stor konsensus för en ekocid-lag i vår del av världen, åtminstone politiskt. Däremot ställer jag mig frågande till näringslivet där fokus ligger på tillväxt. 

Anders Arborelius tror att en ekocid-lag skulle kunna leda till ökad solidaritet mellan religioner och livsåskådningar. Detta eftersom människor i processen som leder fram till lagen måste enas kring något så grundläggande som hur människan ska förhålla sig till naturen.

– En lag mot ekocid skulle vara en stor lättnad. Den skulle innebära att i stort sett hela världen kommit fram till att vi vill bevara och skydda jorden från att förstöras, säger Anders Arborelius.

Ida Svartveden
Foto: Greger Hatt

FAKTA/Så arbetar End Ecocide Sweden med religiösa grupper

  • End Ecocide Sweden arbetar aktivt, tillsammans med Sveriges kristna råd, med att samla och engagera religiösa och andliga ledare från hela världen som delar uppfattningen att en internationell lagstiftning mot ekocid är viktig. Organisationen bjuder in till konferensen Interfaith call for Ecocide Law den 16 september 2021. Läs mer här.
  • End Ecocide Sweden tror att andliga ledare har stor potential att bidra till förändring i människans relation med naturen. Detta eftersom de samlar många människor i stora delar av världen, och de har en viktig röst i existentiella frågor som har att göra med värderingar och världsbilder.

LÄS MER Fler röster för en ekocidlagstiftning
Författaren Anders Wijkman
Europaparlamentariker Jytte Guteland (S)

Dela mig

Fler nyheter och event

signal-2024-05-16-002527_002

Avslag för ekocidmotioner – men starkt stöd i riksdagen

Unknown-1
Event 9 apr

Cirkulär ekonomi och ekocidlag

Unknown-2

Företagsledare efterlyser ekocidlag

Skärmavbild 2024-02-12 kl. 17.37.48

Ekocidlag rekommenderas i rapport till Ukrainas regering

ELA-inbjudan_News-images2
Event 11 jan

Seminarium 11 januari kl. 16:30-18

BN+ECD+2

EU har kommit överens om att kriminalisera allvarliga miljöbrott

BN+Nordic+Council

Nordiska rådet uppmanar regeringarna att delta i internationella diskussioner om ekocidlag

FB_IMG_1698915362861

Årets motionsskörd – en propp har lossnat!

Kristin-Vala-Ragnarsdottir-400x400

Internationellt forskarupprop för ekocidlag

ulf-kristersson

Statsministern ställer sig bakom ansvarsutkrävande för miljöbrott

kth seminar SQ
Event 27 sep

How can Ecocide Law help direct our techno-economic power?

ERI

Exponential Roadmap Initiative rekommenderar företag att offentligt stödja ekocidlag