Event

Möte 18/5: Vill du veta mer om Faith 4 Ecocide Law?

Inbjudan 18/5 – HOPP! I Faith 4 Ecocide Law möts vi för att inkludera urfolk, olika trossamfund och interreligiösa grupper bakom kampanjen #StopEcocide Vill du veta vad vi gör? Läsa vårt internationella manifest? Eller bidra till konferensen i september? Infomöte på Zoom 18/5 kl 19:30.

Seminarieserie "Ekocid och mänskliga rättigheter

Webbinarium 11 maj: Ekocid och cirkulär ekonomi

Webbinariet handlar om hur en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstörelse, ekocid, skulle kunna hjälpa till på vägen mot en cirkulär ekonomi.
Medverkande:
Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker, ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Sandra Tenggren, utredare med hållbarhetsansvar på fackförbundet Transport
Jonas Roupé, företagare och styrelseledamot i End Ecocide Sweden
Ola Palmgren, utredare, Handelsanställdas förbund och medförfattare till Miljö- och klimatpolitiska programmet på Handelsanställdas förbund
Samtalsledare: Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé
Webbinarium 3 av 3 arrangeras av Arena Idé, Olof Palmes Internationella Center och End Ecocide Sweden.

Ekocid och Mänskliga Rättigheter

Webbinarium 9 april: Ekocid – fred och gemensam säkerhet

Idag är det fullt lagligt att förstöra den natur som människor är beroende av för mat, vatten, hälsa, inkomster och skydd. Hur påverkar det freden och den mänskliga säkerheten i världen?
Webbinarium med: Magnus Manhammar (S), riksdagsledamot, Shora Esmailian, journalist och röst för klimatflyktingar och Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center. Samtalsledare: Lisa Pelling, chef för Arena Idé.
Webbinarium 2 av 3 arrangerat av Arena Idé, Olof Palmes Internationella Center och End Ecocide Sweden. 

Seminarieserie "Ekocid och mänskliga rättigheter

Webbinarserie Ekocid och mänskliga rättigheter, start 26 mars med bl.a minister Per Olsson Fridh

Ekocid och rättvis omställning är en del av seminarieserien ”Ekocid och mänskliga rättigheter” där ekocidfrågan diskuteras utifrån olika synvinklar som är av särskilt intresse för facket och arbetarrörelsen. Hur kan en lagstiftning mot ekocid inte bara minska hoten mot vår globala livsmiljö utan även bli ett kraftfullt verktyg för att skydda arbetares rättigheter, bygga fredliga samhällen och en hållbar ekonomi? Ett samarrangemang med Arena Idé, Olof Palmes Internationella Center och End Ecocide Sweden.
Webbinarium 1 Fredag 26 mars kl 13-14 : Ekocid och rättvis omställning med Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, Susanna Gideonsson, LO:s ordförande, Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden samt samtalsledare Lisa Pelling, chef för Arena Idé.

No more posts to show