Claes Dahlbäck: ”lättare att bedriva hållbar näringsverksamhet när lagen blir tydlig”

Under våren 2022 har stiftelsen Ecocide Law Alliance bildats, med ändamålet att verka för att ekocid införs som brott i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Stiftelsen ska arbeta globalt för att söka stöd för ändamålet från i första hand företrädare från näringslivet. End Ecocide Sverige har gjort analysen att näringslivet är en av de viktigaste rösterna för att stödet för en ekocidlagstiftning ska bli tillräckligt brett och starkt och är en av stiftarna. En annan är Claes Dahlbäck, tungviktare i svenskt näringsliv, bland annat f d VD och ordförande i Investor och ordförande i Handelshögskoleföreningen. Vi ställde några frågor till Claes:

 

Varför har du varit med och bildat Ecocide Law Alliance?

Jag tror mänskligheten mer behöver lära sig att bruka, men inte förbruka, de resurser som vår rika natur skapat. Då är det bra med en lag som tydliggör vad som går långt över gränsen för vad miljön tål. Det är bra för hela samhället, inklusive näringslivet, och det är viktigt för kommande generationer.

 

Vad ser du för utmaningar i arbetet för en lag mot ekocid?

Initialt är det alltid svårt när vi begär av oss själva och andra att ändra vårt sätt att tänka. Men med tiden blir det mer självklart att andra djur och arter utöver människan behöver långsiktiga villkor.
 

Vad kommer en lagstiftning mot ekocid att betyda för det svenska näringslivet?

Det blir lättare att bedriva hållbar och viktig näringsverksamhet när lagen blir tydlig. Jag har alltid trott på tydliga långsiktiga ansvarsfulla spelregler. Det tror jag är bra även på det här området.

 

På vilket sätt är näringslivet en viktig aktör i omställningen till ett hållbart samhälle?

Det är näringslivet som står för innovation och teknikutveckling som kan göra människans produktion och konsumtion smartare, mer hållbar och resurseffektiv.

 

Och slutligen, vilken är din favoritnatur?

Jag älskar fjällvärlden, våra fina skogar, havets vidder men också ängsmarker som är öppna landskap. Måste jag välja blir det Stockholms underbara skärgård.

 

Foto: Mark Earthy / SCANPIX.
Dela mig
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.