Uppmaningen: gör ekocid till internationellt brott

Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden intervjuas i tidningen Syre om Greta med fleras upprop till EU-ländernas ledare med bl.a kravet att göra ekocid till internationellt brott:
– Brevet vänder sig till mäktiga ledare, men de gör något när vi kräver att de ska göra något. Vi vet ganska väl vad vi inte bör göra, men vi måste bli tydligare med vad vi kan göra. Vi behöver skissa på vart vi ska. Vi ska inte överlåta det till makthavarna, utan själva ta den makten.

Artikel publicerad i Syre 29 juli 2020, text Madeleine Johansson:

I det öppna brev som klimataktivisterna Greta Thunberg, Luisa Neubauer (Tyskland), Anuna de Wever och Adélaïde Charlier (Belgien) skrev till EU-ledarna i förra veckan var ett av de första kraven att göra ekocid till ett internationellt brott. ”Vi är jätteglada att dessa unga, kvinnliga ledare kommer med konkreta förslag på åtgärder och ser ekocid som en av de viktigaste åtgärderna”, säger Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden.

”EU: s medlemsländer måste förespråka att göra ekocid till ett internationellt brott vid Internationella brottmålsdomstolen.” Det var det andra kravet i det öppna brevet till alla EU-länders ledare i torsdags. Brevet vill uppmana till att ta klimatkrisen och den ekologiska krisen på allvar och har skrivits under av omkring 20 000 personer, däribland forskare och kända skådespelare, och är fortfarande öppet för alla att skriva under.

Att göra ekocid, eller storskalig miljöförstöring, till ett brott har de senaste åren börjats uppmärksammas allt mer som en väg att komma tillrätta med företags överutnyttande av naturresurser.

– Vi behöver få in naturen i internationell lagstiftning, i Romstadgan, för även miljöförstöringen sker på internationell nivå. Vårt ekonomiska system har en rad transnationella företag som är stora och mäktiga aktörer, mäktigare än många stater, säger Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden.

Organisationen har funnits i Sverige sedan 2016, men det är först nu som man börjar känna medvind.

– Det är spännande, för vi har jobbat länge för det här, men det är först nu som det börjar lossna. Tyvärr så tror jag att anledningen är att behovet av en sådan lagstiftning har blivit tydligare, säger Pella Thiel.

Nyligen gick även Frankrikes president ut och sa att han stöder det förslag som medborgarrådet Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) lagt fram om att göra ekocid till lag i Frankrike. ”Jag delar er ambition, att säkerställa att denna term, ekocid, är förankrad i internationell rätt, så att ledare är ansvariga inför Internationella brottmålsdomstolen.” sa han  i slutet av juni och försäkrade att han tillsammans med medborgarrådet och juridiska experter ska titta på hur begreppet kan integreras i fransk lag.

End Ecocide Sweden välkomnar uttalandet. Pella Thiel menar att ekocid som internationellt brott är den tydligaste policyåtgärden som kan få snabb och tydlig hävstångseffekt.

– Det får en konkret påverkan på hur vi investerar och hur vi värderar om något är rätt eller fel och vad som är mer eller mindre viktigt, säger hon.

För ingen förstör naturen för att man vill förstöra den.

– Investeringar går till sådant som det går att göra vinst på. Och så länge det inte är olagligt att förstöra ekosystem så kommer det att fortsätta ske. Gör man det olagligt så kan man styra om stora investeringar; väldigt många politiska beslut kommer att påverkas om den lagen kommer på plats. Och det är många beslut som behöver ändras, från politiker, företagsledare, försäkringsbolag….

En ny internationell lag kan också staka ut en ny riktning mot en bredare förståelse i samhället.

– Vi är en del av naturen, vi behöver naturen och det bör inte vara tillåtet att förstöra den.

Exakt hur en lag om ekocid skulle se ut och var gränser ska dras är givetvis inte lätt.

– Just nu håller den internationella organisationen Stop Ecocide på att sätta ihop en panel av juridiska experter för att göra ett förslag på hur en sådan lagstiftning kan se ut i praktiken, säger Pella Thiel.

Hon tror att tiden är mogen för ekocid som brott, men det kräver engagemang.

– Brevet vänder sig till mäktiga ledare, men de gör något när vi kräver att de ska göra något. Vi vet ganska väl vad vi inte bör göra, men vi måste bli tydligare med vad vi kan göra. Vi behöver skissa på vart vi ska. Vi ska inte överlåta det till makthavarna, utan själva ta den makten.

Fakta: Ekocid

Ekocid syftar på storskalig miljöförstöring eller skada på ekosystem.
En av de främsta förkämparna för att få ekocid till internationell lag var den brittiska advokaten Polly Higgins, grundare av Stop Ecocide, som gick bort förra året.
Polly Higgins definition av ekocid är: ”Omfattande skada på, förstörelse eller förlust av ekosystem i ett visst territorium, vare sig det är mänskligt skapat eller av andra orsaker, till en sådan grad att invånarnas fredliga åtnjutande av det territoriet har minskat påtagligt.”
Kampanjen Stop ecocide, nätverket End Ecocide Sweden och det globala nätverket End ecocide on earth strävar alla efter att få begreppet inlagt i Romstadgan, som reglerar verksamheten vid Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, ICC. Idag behandlar domstolen folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott och agressionsbrott.
Ekocid fanns med på agendan när Romstadgan förhandlades på 90-talet, men ströks av oklara anledninger till det slutgiltiga dokumentet.
Källor: End Ecocide Sweden, Stop Ecocide, Wikipedia.

Dela mig

Fler nyheter och event

BN+ECD+2

EU har kommit överens om att kriminalisera allvarliga miljöbrott

Unknown

Nordiska rådet tar ställning för kriminalisering av allvarlig miljöförstöring

FB_IMG_1698915362861

Årets motionsskörd – en propp har lossnat!

Kristin-Vala-Ragnarsdottir-400x400

Internationellt forskarupprop för ekocidlag

ulf-kristersson

Statsministern ställer sig bakom ansvarsutkrävande för miljöbrott

kth seminar SQ
Event 27 sep

How can Ecocide Law help direct our techno-economic power?

ERI

Exponential Roadmap Initiative rekommenderar företag att offentligt stödja ekocidlag

fallback

EU har chansen att erkänna de grövsta miljöbrotten på internationell nivå

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag (4)
Event 15 maj

15 maj: Legally protecting nature in times of peace and conflict – event inför Europarådets toppmöte

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag (1)

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag

Världspremiär - körsång för ekocidlag

Världspremiär – körsång för ekocidlagstiftning

29thFORSHARING

EU-parlamentet för att inkludera ekocid i EU-lagstiftning