Ekocid – storskalig miljöförstöring: allvarliga och antingen vidsträckta eller långsiktiga skador på miljön.

Vad är ekocid?

Ekocid innebär storskalig miljöförstöring. Trots 50 år av internationellt miljöarbete och hundratals konventioner och avtal på miljöområdet fortsätter exploateringen av naturen. 

Artutrotningen ökar lavinartat. Arter utrotas i en hastighet på 1000 gånger snabbare än vad som skulle ske på naturlig väg. 

Trots kunskap om klimatförändringarna fortsätter utsläppen från fossila bränslen, med oöverskådliga konsekvenser för allt liv.

Vi behöver tydliga, gemensamma regler som skyddar naturen på global skala. Ekocid behöver bli ett internationellt brott. Läs mer här

Resultatet av förstörda livsmiljöer är bland annat krig, konflikter och migration. När människans livsmiljö ödeläggs blir fred till slut omöjlig. För att kunna värna om mänskliga rättigheter behövs en internationell lag mot ekocid. 

Då blir ekocid ett internationellt brott enligt Romstadgan, ett av de mest kraftfulla juridiska dokumenten i världen. Ekocid skulle då kunna dömas vid Internationella brottsmålsdomstolen i Haag och likställas med folkmord, krigsbrott  och brott mot mänskligheten. Läs mer om ekocid som brott.

Titta och lär dig mer