EU har chansen att erkänna de grövsta miljöbrotten på internationell nivå

På samma sätt som vi behöver lagar för att skydda oss mot allvarliga våldsbrott är det dags att EU inkluderar allvarliga miljöbrott – ekocid – i det nya miljöbrottsdirektivet för att skydda viktiga ekosystem och oss medborgare. Det menar advokat Pia Björstrand, ordförande i End Ecocide Sweden.

Just nu pågår slutförhandlingar i EU om det nya miljöbrottsdirektivet, och för första gången kan ekocid komma att inkluderas i en internationell lagtext.

Efter ett historiskt enhälligt beslut från Europaparlamentets utskott för juridiska frågor i mars 2023[1] har Europaparlamentet officiellt uttryckt sitt stöd för att inkludera brott på ekocidnivå i EU:s reviderade direktiv om skydd av miljön genom straffrätt (miljöbrottsdirektivet).

Den text som godkändes av parlamentet i våras fastställer att ”medlemsstaterna ska se till att varje handling som orsakar allvarlig och antingen omfattande eller långsiktig eller oåterkallelig skada behandlas som ett brott av särskilt allvar och bestraffas som sådant enligt medlemsstaternas rättsordningar”. Detta ligger nära den internationella definition av ekocid som utarbetades av en oberoende panel av experter år 2021.

Det här är första gången en sådan definition inkluderas i en lagtext på europeisk nivå. Under de kommande månaderna kommer företrädare från Europaparlamentet, EU-kommissionen och europeiska rådet att förhandla miljöbrottsdirektivet i en konsultationsprocess (en s.k. ”trilog”). Det slutliga beslutet fattas i början av oktober i år. I ett öppet brev uppmanar Stop Ecocide International, We Move Europe och Avaaz de europeiska justitieministrarna att ta hänsyn till de 600 000 underskrifter som samlats in och som stödjer Europaparlamentets text, som innehåller ett brott som bestraffar de grövsta skadorna på miljön.

Om förslaget godkänns skulle EU ta en ledande roll för erkännandet av de grövsta miljöbrotten på internationell nivå.

 

Om ekocid i Ukraina

Utanför EU är både Ukraina och Ryssland bland de växande antalet länder som formellt erkänner ekocidbrott i nationell lagstiftning. Den förödande översvämningen av Kakhovka-dammen i södra Ukraina har upprepade gånger beskrivits som ekocid.[2]

Avlopp har runnit ut på gatorna längs Dnipro och sköljt bort bördig jord från jordbruksmarken i regionen. Uppströms kan den plötsliga dräneringen av reservoaren snabbt komma att förändra ekosystemet och leda till ökenbildning. En långsiktig risk om dammen töms är att Europas största kärnkraftsanläggning, Zaporizhzhia, drabbas av kritiska skador på sina kylsystem.

Förstörelsen av Kakhovka-dammen kan passa in i definitionen av ekocid enligt Ukrainas nationella straffrätt. Situationen kan också potentiellt hanteras med internationell humanitär rätt i ukrainska domstolar eller genom den Internationella brottmålsdomstolen – miljöskada kan nämligen klassificeras som krigsbrott.

End Ecocide Sweden och Stop Ecocide International arbetar för att ekocid ska vara ett brott även i fredstid.

Att införliva ekocidlagstiftning i den europeiska brottsdirektivet är ett viktigt steg mot globalt erkännande av ekocid som ett fristående brott, tillämpligt både under fredstid och konflikt. Förespråkare menar att det kommer att vara mer verkningsfullt för att avskräcka från allvarliga miljöskador.

 

Jojo Mehta, medgrundare och verkställande direktör på Stop Ecocide International säger:

“Det är både hög tid och och rätt tid för EU att förbjuda miljöbrott på ekocidnivå i det nya miljöbrottsdirektivet. EU-parlamentet har visat ledarskap och solidaritet med de sårbara stater och samhällen som drabbas av effekterna av ekocid. Vi hoppas att alla EU-instanser nu ser värdet i att direktivet ger ett skydd mot ekocid och vi välkomnar det här grundläggande skyddet i EU-rätten.”

Professor Philippe Sands KC, internationell jurist och författare samt ordförande i den internationella expertpanelen för definition av ekocid, säger:

”Det är mycket positivt att EU tar ekocidkonceptet på  allvar. I likhet med vad som hände efter krigets avslut 1945 med folkmord och brott mot mänskligheten så står världen idag inför en ny typ av hot: allvarlig och vidsträckt eller långsiktig skada på miljön, på ett sätt som bryter mot legala skyldigheter och motsvarar det framväxande konceptet ekocid.”

 

End Ecocide Sweden är en politiskt obunden ideell förening som sedan 2016 har arbetat för att storskalig miljöförstöring, ekocid, ska bli ett internationellt brott inom ramen för Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag.

Vi är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth och vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

 

[1] https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/parliament-adds-ecocide-to-eus-draft-list-of-environmental-crimes/

[2] President Zelenskyys första officiella uttalande om förstörelsen av Kakhovkadammen: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1666186079907598337

Dela mig

Fler nyheter och event

Skärmavbild 2024-02-12 kl. 17.37.48

Ekocidlag rekommenderas i rapport till Ukrainas regering

ELA-inbjudan_News-images2
Event 11 jan

Seminarium 11 januari kl. 16:30-18

BN+ECD+2

EU har kommit överens om att kriminalisera allvarliga miljöbrott

Unknown

Nordiska rådet tar ställning för kriminalisering av allvarlig miljöförstöring

FB_IMG_1698915362861

Årets motionsskörd – en propp har lossnat!

Kristin-Vala-Ragnarsdottir-400x400

Internationellt forskarupprop för ekocidlag

ulf-kristersson

Statsministern ställer sig bakom ansvarsutkrävande för miljöbrott

kth seminar SQ
Event 27 sep

How can Ecocide Law help direct our techno-economic power?

ERI

Exponential Roadmap Initiative rekommenderar företag att offentligt stödja ekocidlag

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag (4)
Event 15 maj

15 maj: Legally protecting nature in times of peace and conflict – event inför Europarådets toppmöte

Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag

Världspremiär - körsång för ekocidlag

Världspremiär – körsång för ekocidlagstiftning