EU har kommit överens om att kriminalisera allvarliga miljöbrott

Torsdagen den 16 november röstade Europeiska unionen för att stärka EU:s miljöbrottsdirektiv med bestämmelser för den allvarligaste miljöförstöringen, så kallat ekocid. Direktivet antogs efter flera månaders förhandling (s k trilog) mellan Europeiska rådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet. Man har bland annat infört en ”kvalificerad överträdelse” (qualified offence) för att förhindra och bestraffa de allvarligaste skadorna på miljön, inklusive det som specificeras i medföljande text som “fall som är jämförbara med ekocid”.

Även om “ekocid” inte används som straffbart begrepp i den slutliga lagtexten är det tydligt att EU tagit intryck av det ökande antalet förslag om ekocidlagstiftning som diskuteras både i länder i Europa och runt om i världen. Detta är första gången som en lagtext på europeisk nivå erkänner storskalig miljöförstöring som ett brott i sig. Den slutliga texten i miljöbrottsdirektivet är i samma anda som den internationella definition som utarbetades år 2021 av en oberoende expertpanel på uppdrag av Stop Ecocide Foundation. Den kommer att antas formellt inom de närmaste månaderna.

Det är ingen tvekan om att det finns ett ökande stöd från allmänheten för ekocidlagstiftning; en namninsamling i frågan har fått över 617 000 underskrifter.

Nina Macpherson, ordförande i Ecocide Law Alliance, säger:

– Detta är en tydlig signal om att miljöbrott av ekocidkaraktär inte tolereras av samhället. På detta sätt skapas en jämnare spelplan där ansvarsfulla företag kan konkurrera på lika villkor och en förstärkning av innovationskraften åstadkoms.

Exponential Roadmap Initiative som samlar världsledande företag för att halvera utsläppen av växthusgaser före 2030 välkomnar detta framsteg i rättsordningen. Johan Falk, grundare av Exponential Roadmap Initiative, säger:

– Vi behöver etablera respekten för naturen och livet på planeten för att möjliggöra en hållbar framtid för nuvarande och framtida generationer. Att göra storskalig miljöförstöring brottsligt är en central åtgärd för att vi ska lyckas med klimatomställningen och skydda de naturliga ekosystemen. Robust, långsiktig lagstiftning är bra för företagen och kan bidra till att etablera en nödvändig försiktighetsprincip.

Jojo Mehta, medgrundare och generalsekreterare för Stop Ecocide International, säger:

– Europaparlamentet visade ledarskap i mars genom att gå i bräschen för ett starkt skydd. Förhandlingarna med kommissionen och rådet har resulterat i ett direktiv som verkligen kommer att hjälpa medlemsstaterna att ta miljöskador på mycket större allvar. Vi ser ett snabbt växande momentum för ekocidlag i Europa, och det är tydligt att det inte dröjer länge innan europeiska stater engagerar sig starkare i den här frågan inom sina respektive jurisdiktioner.

Europaparlamentarikern Marie Toussaint spelade en central roll i förhandlingarna. Hon säger:

– Miljöbrottslighet växer explosionsartat runt om i världen, det anses nu vara lika lukrativt som narkotikahandel och bidrar till att förstöra livsvillkoren på jorden. I och med denna överenskommelse stiftar Europeiska unionen en av de mest ambitiösa lagarna i världen. Vi kommer att fortsätta kämpa så att vi aldrig mer kan skada levande varelser för vinstens skull. Nu är det viktigt att EU:s medlemsstater föreslår att ekocid ska bli ett fristående brott i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

Under det senaste året har förslag om ekocidlag presenterats eller drivits vidare i Belgien, Nederländerna, Italien och Spanien. Enligt Stop Ecocide International innebär varje nytt förslag om ekocidlag en signal till EU:s lagstiftande institutioner om att det finns ett genuint samhällsintresse för att lagstifta om förebyggande av och sanktioner mot den mest allvarliga miljöförstöringen.

 

Dela mig

Fler nyheter och event

signal-2024-05-16-002527_002

Avslag för ekocidmotioner – men starkt stöd i riksdagen

Unknown-1
Event 9 apr

Cirkulär ekonomi och ekocidlag

Unknown-2

Företagsledare efterlyser ekocidlag

Skärmavbild 2024-02-12 kl. 17.37.48

Ekocidlag rekommenderas i rapport till Ukrainas regering

ELA-inbjudan_News-images2
Event 11 jan

Seminarium 11 januari kl. 16:30-18

BN+Nordic+Council

Nordiska rådet uppmanar regeringarna att delta i internationella diskussioner om ekocidlag

FB_IMG_1698915362861

Årets motionsskörd – en propp har lossnat!

Kristin-Vala-Ragnarsdottir-400x400

Internationellt forskarupprop för ekocidlag

ulf-kristersson

Statsministern ställer sig bakom ansvarsutkrävande för miljöbrott

kth seminar SQ
Event 27 sep

How can Ecocide Law help direct our techno-economic power?

ERI

Exponential Roadmap Initiative rekommenderar företag att offentligt stödja ekocidlag

fallback

EU har chansen att erkänna de grövsta miljöbrotten på internationell nivå