Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Europarådets parlamentariska församling röstade i slutet av januari med en överväldigande majoritet för att anta resolution 2477 och rekommendation 2246, som båda kräver att ekocid ska erkännas som brott. Utgångspunkten för besluten var en nyligen publicerad rapport om miljökonsekvenserna av väpnade konflikter (skriven av UK MP John Howell, bilden). I rapporten anges att ”mångfacetterade, allvarliga, långvariga och oftast oåterkalleliga” miljöskador som orsakas av väpnade konflikter påverkar ”inte bara ekosystemen utan även människors hälsa utanför konfliktområdet och långt efter det att konflikten är över. De mänskliga rättigheterna till liv och till en hälsosam miljö undergrävs därmed.”

I resolutionen uppmanas rådets medlemsstater att ”skapa och konsolidera ett rättsligt ramverk för förbättrat miljöskydd i väpnade konflikter på nationell, europeisk och internationell nivå” genom att bland annat ”uppdatera sin rättsliga arsenal för att kriminalisera och effektivt beivra ekocid och vidta konkreta åtgärder för att ändra Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen så att ekocid läggs till som ett nytt brott”.

Det omedelbara sammanhanget för resolutionen är tydligt – Ukraina har drabbats av stora miljöskador i många olika former under det senaste året på grund av ryska attacker.  Europarådets resolution lyfter fram ”viktiga luckor [som] kvarstår när det gäller att skydda miljön i samband med väpnade konflikter och deras efterdyningar” när det gäller exempelvis ratificering, precision av de termer som används (t.ex. för ’omfattande, långvariga eller allvarliga effekter’) och ett tillräckligt brett tillämpningsområde. Dessutom saknas en permanent internationell mekanism för att övervaka lagöverträdelser och behandla ersättningskrav för miljöskador.

Utgångspunkten för Europarådets beslut är sålunda miljöskador i krig (vilket redan omfattas av Romstadgan), men med tydligt stöd för att kodifiera ekocid som ett brott även i fredstid: ”Allvarlig förstörelse eller försämring av naturen som kan betecknas som ekocid kan inträffa i freds- eller krigstid. Det är nödvändigt att kodifiera detta begrepp i både nationell lagstiftning, när så är lämpligt, och i internationell rätt.”

Läs mer hos Stop Ecocide International.

Dela mig

Fler nyheter och event

29thFORSHARING

EU-parlamentet för att inkludera ekocid i EU-lagstiftning

Samtliga i EUs juridikutskott röstade för en ekocidlagstiftning

Samtliga i EU:s juridikutskott röstade för en ekocidlagstiftning

event
Event 29 mar

March 29: Ecocide Law for an Economy within Planetary Boundaries (online webinar)

Skärmavbild 2023-01-30 kl. 08.02.14

Ny rapport: Ecocide law for an Economy within Planetary Boundaries

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag
Event 25 jan

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag

Podcast with Pella Thiel

Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023!

Faith Voices_COVER_spread

Religiösa röster för ekocidlag

VIKTIG FÖR ATT
Event 8 nov

Ecocide Law for the Paris Agreement

Hur-kan-vi-tillgodose-dagens-behov-utan-att-kompromissa-med-morgondagens
Event 11 okt

Svåra gruvfrågor, cirkulärekonomi och ekocidlag

BRICCR

ICC fyller 20 år – diskuterar ekocid

BRKenyaR

Kenya första afrikanska landet för kriminalisering av ekocid

fallback

Nordiska ministerrådet lyfter ekocidlagstiftning