Jytte Guteland (S): ”EU-parlamentet är för en ekocid-lag”

”Det finns ett bra stöd i Europaparlamentet för en lag mot ekocid”, säger Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S). Hon är positiv till en internationell lag mot storskalig miljöförstöring.

För socialdemokraten Jytte Guteland är det tydligt att miljörelaterade frågor får allt större utrymme inom Europaparlamentet. När hon tog plats i miljöutskottet 2014 upplevde hon inte utskottet som särskilt populärt. När hennes andra mandatperiod började, 2019, var situationen en annan.

– Då ville många fler vara med och miljöutskottet byggdes ut. Trycket har ökat på Europaparlamentet att sätta miljön mer i centrum, säger hon.

Som Europaparlamentariker fokuserar Jytte Guteland framför allt på att driva EU:s klimatpolitik framåt, och hon var Europaparlamentets huvudförhandlare i arbetet med EU:s nya klimatlag.

Pågår det någon diskussion i Europaparlamentet om ekocid och en eventuell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring?

– Ja. När vi röstade kring en resolution för biologisk mångfald den 9 juni ingick en ekocid-lag i förslaget, och majoriteten röstade för. Siffrorna från omröstningen såg ut så här: 358 var för, 316 emot och 23 avstod från att rösta. Så, parlamentet är för en lagstiftning mot ekocid, säger Jytte Guteland. 

Ett skydd för miljöns rättigheter

Jytte Guteland tycker idén om en lagstiftning mot ekocid är bra, samtidigt som hon poängterar att frågan måste diskuteras mer. 

– Ur ett miljöperspektiv är det tydligt att det saknas tillräcklig lagstiftning mot storskalig miljöförstöring. Genom en ekocid-lag skulle man kunna komma till rätta med de värsta angreppen på miljön. Lagen skulle bli ett grundskydd för miljöns rättigheter, säger Jytte Guteland.

Hur skulle ditt arbete påverkas och kanske förändras om ekocid var ett internationellt brott? 

För mig som Europaparlamentariker så skulle det nog få vissa konsekvenser. Vi i Europaparlamentet skulle förmodligen få till uppgift att granska EU-kommissionen så att lagstiftningen implementeras. Europaparlamentet fungerar lite som en blåslampa, dels för att vi har ögonen på oss, dels för att vi fokuserar mycket på miljö- och klimatrelaterade frågor. 

Jytte Guteland nämner två intressanta fall på EU-nivå ur ett ekocid-perspektiv. 

– Tyskland har skärpt sin klimatlagstiftning efter ett domslut som slagit fast att landet lägger för stor börda på kommande generationer, säger hon. 

Hon berättar även att en domstol i Nederländerna har slagit fast att oljejätten Shell måste minska sin miljöpåverkan drastiskt. 

Producentansvaret inte tillräckligt

För Jytte Guteland är det tydligt att dagens producentansvar inte är tillräckligt och att miljöförstöring ofta slinker igenom befintlig lagstiftning.  

– Många av de stora naturkatastrofer som företag och stora aktörer står för idag kommer vi inte till rätta med genom dagens lagstiftning. Det finns företagsledningar som fattar beslut som de är väl medvetna om kommer förstöra miljön utifrån vinstintresse. 

En ekocidlagstiftning tror Jytte Guteland skulle kunna fungera som en motvikt till dessa ekonomiska intressen. Särskilt om lagen innebär att det är ägarna personligen som ställs till svars i domstol.   

Vad ser du för hinder för en ekocidlagstiftning?  

– En utmaning är att klimatlagstiftning ofta målar med breda penseldrag, medan en sådan här lag behöver vara precis, så att den skyldiga kan ställas till svars, säger Jytte Guteland 

Om lagen blir verklighet anser hon att det är stora aktörer som först och främst ska prövas i domstol. Jytte Guteland nämner djuphavsborrning, skövling i Amazonas och viss mineralutvinning och gruvdrift som exempel på miljöpåverkan som borde utredas. 

– Det handlar alltså om stora angrepp på naturen som gör enorma skador. 

Vad ser du för tendenser som talar för en framtida ekocidlagstiftning? 

– Det finns en global debatt kring ekocidlagstiftning och det är många som är positiva, som Palmecentret, Greta Thunberg, påven, och Frankrikes president Macron. Och, som sagt, EU-parlamentet är för en ekocidlag, säger Jytte Guteland.

Lovande juridisk definition

I slutet av juni presenterade en expertpanel bestående av jurister inom internationell straff- och miljörätt en juridisk definition av ekocid. Jytte Guteland tycker att definitionen är bra och att den är en lovande grund för fortsatt arbete. 

– Världen har sett ett antal miljökatastrofer, som BP-olyckan och skövlingen av Amazonas, och det är aktiviteter som vi måste få stopp på. Här skulle en ekocidlag vara ett medel där annan lagstiftning inte räcker till. Den här lagen kan täppa till ett hål i skyddsnätet för miljön, säger Jytte Guteland.

Ida Svartveden
Foto: Pressbild

LÄS MER Fler röster för en ekocidlagstiftning:
Författaren Anders Wijkman
Biskop Anders Arborelius

Dela mig

Fler nyheter och event

signal-2024-05-16-002527_002

Avslag för ekocidmotioner – men starkt stöd i riksdagen

Unknown-1
Event 9 apr

Cirkulär ekonomi och ekocidlag

Unknown-2

Företagsledare efterlyser ekocidlag

Skärmavbild 2024-02-12 kl. 17.37.48

Ekocidlag rekommenderas i rapport till Ukrainas regering

ELA-inbjudan_News-images2
Event 11 jan

Seminarium 11 januari kl. 16:30-18

BN+ECD+2

EU har kommit överens om att kriminalisera allvarliga miljöbrott

BN+Nordic+Council

Nordiska rådet uppmanar regeringarna att delta i internationella diskussioner om ekocidlag

FB_IMG_1698915362861

Årets motionsskörd – en propp har lossnat!

Kristin-Vala-Ragnarsdottir-400x400

Internationellt forskarupprop för ekocidlag

ulf-kristersson

Statsministern ställer sig bakom ansvarsutkrävande för miljöbrott

kth seminar SQ
Event 27 sep

How can Ecocide Law help direct our techno-economic power?

ERI

Exponential Roadmap Initiative rekommenderar företag att offentligt stödja ekocidlag