Nordiska ministerrådet lyfter ekocidlagstiftning

I samband med FN-mötet Stockholm+50 hölls ett rundabordssamtal mellan nordiska och baltiska ungdomsrörelser och nordiska miljö- och klimatministrar. Sluta stödja fossila bränslen och ställ er bakom en ny internationell lag mot storskaliga miljöbrott, var två av kraven från de unga.

Vid rundabordssamtalet den 1 juni satte ungdomsrepresentanter agendan för dialog med de nordiska miljö- och klimatministrarna, Annika Strandhäll från Sverige, Lea Wermelin från Danmark, Espen Barth Eide från Norge, Emma Kari från Finland, Alfons Röblom från Åland och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Lehtomäki sa att frågan om ekocid kommer att diskuteras på nordisk nivå.

– Vi kommer att ta upp frågan på dagordningen och tillsammans diskutera vad vi kan göra inom det här området.

Wermelin sammanfattade diskussionerna så här:

– Jag har förstått att huvudbudskapet från unga idag är att det inte bara behövs strukturella förändringar för att hantera klimat- och naturkriserna, utan också policies, lagar och överenskommelser. Att ni har förtroende för FN ger mig hopp, och vi måste visa att politiken går att lita på.

-Det viktigaste resultatet är att ekocid kommer att diskuteras på nordisk nivå. Det var också positivt att ministrarna erkänner att de inte vet allt och att de är beredda att lyssna på oss, säger Björn Fondén från Stockholm+50 Youth Task Force.

Under en sexmånadersprocess har 60 rekommendationer tagits fram av ungdomsorganisationer i de nordiska och baltiska länderna inför Stockholm+50. Processen har finansierats av Nordiska ministerrådet som en del av ett bredare arbete för att involvera unga.

Nordic and Baltic Youth Policy Paper for Stockholm+50

Global Youth Policy Paper for Stockholm+50

 

Dela mig
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.