Unga kräver ekocidlag inför Stockholm+50

Gruppen unga i Youth Task Force inför Stockholm+50 ställer som första krav i Global Youth Policy Paper att inkludera ekocid i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Ekocidfrågan har nyligen lyfts inom FN under mötet UNEA 5.2 som FN:s miljöprogram, UNEP, höll i Nairobi härom veckan.

Det är väldigt symboliskt att världens ungdomar gör ekocidlagstiftning omöjligt att bortse ifrån 50 år efter att Palme blev en av de första att använda begreppet. Stockholm+50, som hålls i juni 2022, firar 50 år sedan FN:s konferens om den mänskliga miljön 1972. Den ledde till grundandet av miljöministerier runt om i världen och skapade en mängd globala miljöavtal, konventioner och fördrag. Dessa insatser har dock visat sig vara otillräckliga, och när världen samlas för Stockholm+50 är det i ljuset av en ekologisk kris.

We are standing at an inflection point in human history. What we decide at Stockholm+50 will shape the future for generations to come. It is time to turn the tide. Global Youth Policy Paper, Youth Task Force for Stockholm+50 (first draft)

Youth Task Force lyfter rätten till en hälsosam miljö och uppmanar alla regeringar att:

Tillhandahålla konstitutionella och andra juridiska garantier för rätten till en hälsosam och hållbar miljö för att göra det möjligt för offer för klimatförändringar att ställa förorenare inför domstol för ekocid. Mer specifikt, kriminalisering av storskalig miljöförstöring genom att inkludera ekocid i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

– Ekocid är ett intergenerationellt brott eftersom framtida generationer drabbas. Det hotar det internationella samfundet, mänskliga rättigheter och fred. Därför är tillräckliga mekanismer för att säkerställa miljörättvisa, förhindra straffrihet och möjliggöra gottgörelse till offren helt nödvändiga, säger Dalia Marquez Añez från Major Group for Children and Youth, UNEP.

Youth Task Force (YTF) organiseras av Major Group for Children and Youth vid UNEP och Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), på initiativ av den svenska regeringen. YTF samordnar synpunkter från unga inför Stockholm+50, för att säkerställa att ungdomsperspektivet ingår på ett meningsfullt sätt. YTF består av 50 ungdomar från hela världen och tre globala konsultationer har lett till positionsdokumentet.

Den 28 februari välkomnade svenska ambassaden i Nairobi YTF:s medlemmar till en lunch med Sveriges klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, ambassadör Caroline Vicini och ambassadör Johanna Lissinger-Peitz. Under mötet presenterades kraven från Global Youth Policy Paper. YTF uppmanar den svenska regeringen att ta rekommendationerna från världens unga i beaktande under Stockholm+50.

Youth Task Force i Nairobi tillsammans med ambassadör Johanna Lissinger-Peitz, ambassadör Caroline Vicini och miljöminister Annika Strandhäll.

– Om inte nu, så när? Ungdomar idag vill se systemförändring, och jag tror att utan en ekocidlag kommer vi inte att kunna accelerera mot en frisk planet tillräckligt snabbt. Titeln för Stockholm+50 är “A healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity”. Om vi menar allvar med detta måste vi ändra hur vi definierar vårt förhållande till naturen. Jag tror att människan behöver gränser och konsekvenser för att förstå naturens värde, säger Tova Lindqvist, styrelsemedlem i End Ecocide Sverige med ansvar för ungdomsfrågor.

Flera av talarna på UNEA 5.2 nämnde Olof Palme som föregångare för 50 år sedan. Inger Anderson som leder UNEP citerade Palme och sa  “I wish [his] words didn’t carry the same weight today as they did fifty years ago. But they do.”  Läs mer

Innan UNEA 5.2 ställde företrädare för 15 svenska ungdomsorganisationer samma krav till miljöminister Annika Strandhäll. Läs mer på regeringens hemsida.

 

 

 

Dela mig
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.