Video: Världen bortom Coronakrisen: Ekocidlagstiftning?

Vi befinner oss i en hälsokris utan motstycke i modern tid. Denna akuta kris kommer i en tid av ekologisk kris, även den utan motstycke; arter utrotas i en takt världen inte upplevt sedan dinosaurierna dog ut. Och, det kommer en tid efter coronakrisen.

Är det möjligt att ställa om samhället för att värna om naturens hälsa? Är ekocid som internationellt brott en möjlig väg framåt?

För snart femtio år sedan stod Olof Palme värd för världens första internationella miljökonferens. I sitt inledningsanförande poängterade han att:
”I relation till mänsklig livsmiljö finns det ingen individuell framtid, inte för människor och inte heller för nationer. Vår framtid är gemensam. Vi måste dela den tillsammans. Vi bör forma den tillsammans.”

Starka ord då – idag helt avgörande för framtiden.

Varmt välkomna till ett webinar där vi ska diskutera detta tillsammans med:
– Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center.
– Michael Wernstedt, jurist och styrelseledamot av Raoul Wallenberg Academy
– Pella Thiel, biolog och ordförande för End Ecocide Sweden
Moderator: Rebecka Le Moine, riksdagsledamot (MP) och talesperson biologisk mångfald


–> ORIGINAL VIDEO FINNS SPARAD HÄR

Mer info om ekocid:
Romstadgan är ett av de mest kraftfulla juridiska dokumenten i världen. Romstadgan reglerar Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) och omfattar fyra brott mot freden: folkmord, krigsbrott, aggressionsbrott och brott mot mänskligheten. När dessa dokument förhandlades fram på 90-talet fanns ekocid med som ett brott mot freden, men det ströks i sista stund. Däremot är ekocid som krigshandling faktiskt förbjudet enligt Romstadgan. I fredstid finns det emellertid ingen internationell sanktion för storskalig miljöförstöring. Men genom att lägga till ekocidlagstiftningen som det femte brottet mot freden skulle innebära att den som bryter mot lagen och bidrar till ekocid kan dras inför internationella domstolar.

Dela mig
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

End Ecocide Sweden är en partner till Stop Ecocide International och det globala nätverket End Ecocide on Earth. Vi ansvarar för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law för trossamfund.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

När du trycker på Skicka godkänner du att vi använder din e-postadress enligt vår Integritetsspolicy.