Stina Skold

European parliament votes to take ecocide law seriously

EU-parlamentet antar rapporter som inkluderar ekocid

Två rapporter som antogs den här veckan i Europaparlamentet stöder ekocidlagstiftning på EU-nivå och internationell nivå. Den ena kommer från Utskottet för rättsliga frågor och behandlar företagens ansvar