Internationella toppjurister offentliggör definition av ekocid som brott inom romstadgan

På uppdrag av Stop Ecocide Foundation har en expertpanel bestående av 12 namnkunniga  jurister inom internationell straff- och miljörätt från hela världen precis avslutat sex månaders överläggningar. Resultatet: en juridisk definition av ”ekocid” som ett potentiellt femte internationellt brott, jämte folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott:

Artikel 8 ter: Ekocid

1. Med ”ekocid” avses i denna stadga olagliga eller hänsynslösa handlingar som begås med insikt att det finns en påtaglig sannolikhet för allvarliga och antingen vidsträckta eller långsiktiga skador för miljön som orsakats av dessa handlingar. Läs hela definitionen

Advokaten och författaren Philippe Sands QC (Storbritannien) och  FN-juristen och tidigare åklagaren Dior Fall Sow (Senegal) delar ordförandeskapet för expertpanelen. Panelen sammankallades i slutet av 2020 vid en symbolisk tidpunkt, 75 år efter att begreppen folkmord och brott mot mänskligheten för första gången myntades i Nürnberg. Initiativet är ett svar på önskemål från riksdagsledamöter i Sveriges regeringspartier: Magnus Manhammar (S) och Rebecka Le Moine (Mp).

– Jag välkomnar den här definitionen, eftersom den konkretiserar och tydliggör begreppet ekocid. Den gör det också mycket lättare för mig som politiker och lagstiftare att hitta stöd för att det ska göras till ett brott, säger Rebecka Le Moine.
– Världens länder behöver erkänna ekosystemens inneboende värde i sin lagstiftning och i Romstadgan, säger Magnus Manhammar. Planeten är vårt gemensamma hem och genom att skydda den skyddar vi också oss själva. Olof Palme var en av de första att använda begreppet ekocid vid Stockholmskonferensen 1972 och Sverige bör fortsätta att leda detta arbete internationellt.

-Det har varit en förmån att bidra till detta arbete, inspirerat av det arbete Hersch Lauterpacht och Rafael Lemkin gjorde för att ge världen ‘brott mot mänskligheten’ och ‘folkmord’ redan 1945, säger panelens ena ordförande Philippe Sands. Ekocid handlar om lag i planetens tjänst. Det är ett sätt att ändra vårt sätt att tänka och att använda tanken och idealen bakom internationell rätt och rättvisa för det allmänna bästa.

-Detta är början på ett svårt men spännande äventyr som endast bör avslutas med införandet i Romstadgan av detta femte brott: ekocid. Låt oss våga göra det! säger panelens andra ordförande Dior Fall Sow.

Fler uttalanden från expertpanelen i pressrelease från Stop Ecocide Foundation

Under det senaste året har många röster höjts för behovet av ekocidlagstiftning, även i Sverige.

Anders Wijkman, bl a ordförande för Climate-KIC och Romklubben, har lång erfarenhet av internationella överenskommelser och hoppas att definitionen är tillräckligt pragmatisk för att lagen ska gå igenom:  
-På områden där man ska bryta ny mark, som det här är, är det viktigt att inte vara alltför ambitiös. Då är risken stor att man inte uppnår någonting. Vinsterna av att få en lag på plats är så enormt stora. Vårt förhållningssätt till naturen skulle förändras. Så, det är viktigt att vara pragmatisk. Då har ett lagförslag större chanser att gå igenom.

Susanna Gideonsson, ordförande i LO menar att ekocid behöver vara brottsligt för att skydda världens arbetare: 
-Det viktigaste med ekocidlagstiftning är att smutsig produktion inte kan flytta till ett annat land med sämre miljölagstiftning. På sikt finns inga motsättningar. Jag ser den här lagstiftningen som en långsiktig investering för att inte hamna i andra brott mot mänskliga rättigheter och friheter. Som facklig organisation vill vi ha fler jobb, vi vill ha full sysselsättning och vi vill ha bättre jobb både för människan och planeten.

Hans Lindqvist, tidigare EU-parlamentariker från Centerpartiet: 
– Det är de stora internationella miljöbrotten man måste jobba med.  Det är märkligt att brott mot naturen inte är på samma nivå som brott mot mänskligheten för det handlar ju om mänsklighetens framtid. Sverige har en central roll om man kan få samförstånd vid FN:s miljökonferens 2022 i Stockholm. 


Dela mig