Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /storage/content/03/102503/endecocide.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 5401 Om oss | End Ecocide

End Ecocide Sverige är en allmännyttig och politiskt obunden ideell förening som arbetar med att sprida idén om en internationell ekocidlagstiftning, och med att sammanföra aktörer som kan arbeta för att detta förverkligas. Vi arbetar bl a med att lyfta frågan inom svenskt näringsliv och inom akademin. Vi samarbetar med Stop Ecocide International, grundat av Polly Higgins, och med det globala nätverket End Ecocide on Earth.

Vi vill att den svenska regeringen agerar för att införa ett tillägg om ekocid som brott i Romstadgan, antingen genom att lyfta frågan eller genom att stötta andra stater som gör det.

Styrelsen för End Ecocide Sverige:

  • Pella Thiel, ordförande
  • Annika Laurén
  • Tova Lindqvist
  • Martin Lindström
  • Milton Soto

Föreningens General circle arbetar sociokratiskt och inkluderar personer ur samtliga cirklar: Jon Bäcklund, Ewa Jacobsson, Karmapriya Muschott, Christer Larsson, Pia Björstrand och Pella Thiel.

Facebook: End Ecocide Sweden
Twitter: @EndEcocideSWE
E-post: info@endecocide.se

Medlemskontakter
medlemsinfo at endecocide.se