End Ecocide Sweden är ett svenskt nätverk som arbetar med att sprida idén om en internationell ekocidlagstiftning och med att sammanföra aktörer som kan arbeta för att detta förverkligas. Vi arbetar bl a med att lyfta frågan inom svenskt näringsliv och inom akademin. Vi samarbetar med Stop Ecocide, grundat av Polly Higgins, samt så är vi en del av det globala nätverket End Ecocide on Earth.

Vi vill att den svenska regeringen agerar för att införa ett tillägg om ekocid som brott i Romstadgan, antingen genom att lyfta frågan eller genom att stötta andra stater som gör det.

Styrelsen för End Ecocide Sweden 2020:

  • Pella Thiel, ordförande
  • Peder Karlsson
  • Martin Lindström  
  • Annette Ericsdotter
  • Jonas Roupé
  • Ewa Jacobsson
  • Karmapriya Muschott
  • Michael Wernstedt
  • Milton Soto

Facebook: End Ecocide Sweden
Twitter: @EndEcocideSWE
E-post: info@endecocide.se

Medlemskontakter
Peder Karlsson
medlemsinfo at endecocide.se