Magnus Manhammar

Ekocid och Mänskliga Rättigheter

Webbinarium 9 april: Ekocid – fred och gemensam säkerhet

Idag är det fullt lagligt att förstöra den natur som människor är beroende av för mat, vatten, hälsa, inkomster och skydd. Hur påverkar det freden och den mänskliga säkerheten i världen?
Webbinarium med: Magnus Manhammar (S), riksdagsledamot, Shora Esmailian, journalist och röst för klimatflyktingar och Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center. Samtalsledare: Lisa Pelling, chef för Arena Idé.
Webbinarium 2 av 3 arrangerat av Arena Idé, Olof Palmes Internationella Center och End Ecocide Sweden. 

Internationell expertpanel ska ta fram en juridisk definition för ekocid

NYHET: Internationell expertpanel tar fram juridisk definition för ekocid

Magnus Manhammar, Socialdemokraterna och Rebecka Le Moine, Miljöpartiet har efterfrågat en juridisk definition av ekocid från Stop Ecocide International, som nu sammankallat en expertpanel av jurister som ska ta fram ett förslag till hur storskalig massförstöring – ekocid – ska definieras.